สินค้าทั้งหมด
หมวดหมู่สินค้า
ฟิล์มยืด
ฟิล์มยืดความหนา 15 ไมครอน
ฟิล์มยืดความหนา 15 ไมครอน
ฟิล์มยืดความหนา 17 ไมครอน
ฟิล์มยืดความหนา 17 ไมครอน
ฟิล์มยืดความหนา 20 ไมครอน ยาว 300 เมตร
ฟิล์มยืดความหนา 20 ไมครอน ยาว 300 เมตร
ฟิล์มยืดความหนา 20 ไมครอน ยาว 1800 เมตร
ฟิล์มยืดความหนา 20 ไมครอน ยาว 1800 เมตร